30 miljoen voor regiodeal Twente

21 november 2018 

Het kabinet trekt 30 miljoen euro uit voor een regiodeal met Twente. De investering is bedoeld voor de aanpak van verschillende opgaven: uitbouwen van de Twentse topwerklocaties, een slimme maakindustrie 4.0, een toekomstgerichte arbeidsmarkt en de transitie naar een circulaire economie. Doordat de samenwerkende partners in Twente als cofinanciering minstens eenzelfde bedrag beschikbaar stellen is de regio in staat haar vakmanschap, kennis en technologie met kracht verder te ontwikkelen, denken alle deelnemende partijen.

Binnen het programma van deze regiodeal zijn elf projecten benoemd waar Twente de komende tijd samen met de Rijksoverheid aan werkt. De Universiteit Twente is een van de partijen in deze deal en heeft de volgende projecten aangevraagd:

Advanced Manufacturing Program - dit programma draagt bij aan snelle adaptatie van technologieën en transformatie in de maakindustrie, waaronder herontwerp van het productieproces. Het onderzoeksinstituut Fraunhofer Project Center speelt hierin een centrale rol. Met dit programma wordt onder meer de groei van innovatieve technologische bedrijven en startups beoogd in Oost-Nederland.

Pdeng voor digitale transformatie en advanced manufacturing - in dit programma gaat het om het opleiden en inzetten van technologische ontwerpers die bedrijven helpen bij het creëren van technische oplossingen voor producten, processen en systemen. Hiermee wordt onder meer een extra kennisimpuls en versterkte concurrentiepositie van het regionale hightech bedrijfsleven beoogd.

Citizenlab Oost - in dit programma onderzoeken groepen burgers en patiënten de bijdrage van technologische innovaties aan de gezondheid en leefstijl in een Citizenlab. Hierbij gaat het om het verbeteren van de gezondheid met behulp van medische technologie en de betrokkenheid van een grote groep burgers.

Twentse bacheloropleiding Mechanical Engineering in Amsterdam - de UT richt samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam een nevenvestiging op, om daar de Twentse bacheloropleiding Mechanical Engineering aan te bieden. Hiermee worden hooggekwalificeerde ingenieurs aan de regio Twente gebonden, door ze een deel van de studietijd in Twente te laten doorbrengen en wordt een betere match tussen het arbeidspotentieel van Amsterdam en de marktvraag in Twente beoogd.

Een miljard investering

 

De Regiodeal Twente is een van de twaalf deals waarop de ministerraad op voorstel van ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) akkoord is gegaan. Schouten: ‘In Nederland kennen we meerdere regio’s met allemaal hun eigen kenmerken, eigen kwaliteiten en eigen opgaven. De kwaliteit van leven in een regio hangt samen met veel verschillende factoren: om er goed te kunnen wonen is zorg, onderwijs en veiligheid belangrijk, maar ook ondernemerschap en het kunnen genieten van onze natuur en de prachtige landschappen die ons land rijk zijn. Samen met de regio investeren we hierin. Voor de komende jaren trekt het rijk hier in totaal bijna een miljard euro voor uit en de regio zorgt minimaal voor een zelfde bedrag.’

Ollongren vult aan: ‘Het gaat om het vergroten van de leefbaarheid en het benutten van economische kansen waardoor mensen aan een baan komen en in een betaalbare woning kunnen wonen. Denk aan een betere aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt, innovatieve zorgvoorzieningen voor ouderen, herstructurering van woningen en het weer in evenwicht brengen van vraag en aanbod op de woningmarkt. Altijd zijn Regiodeals gericht op kansen of problemen ter plekke. Dat willen we niet op eigen houtje verzinnen vanuit Den Haag maar op voorspraak van lokale overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.’

Vanuit heel Nederland zijn er de afgelopen maanden 88 voorstellen voor een Regiodeal ingediend. Daarvan zijn nu twaalf voorstellen geselecteerd die dit kabinet samen met de regio’s gaat uitwerken tot een deal. Voor deze deals is ruim 200 miljoen euro beschikbaar uit de Regio Envelop waar in totaal deze kabinetsperiode 950 miljoen euro in zit.

Voor het sluiten van een Regiodeal is betrokkenheid vanuit alle partijen van groot belang. Daarom is ervoor gekozen te werken met cofinanciering: 50 procent vanuit het Rijk en minimaal 50 procent vanuit regio zelf. Zo is er ongeveer 400 miljoen euro beschikbaar. De komende maanden worden de deals verder uitgewerkt. Daarbij is het streven dat alle Regiodeals uiterlijk in het voorjaar van 2019 kunnen worden ondertekend. Begin 2018 is voor zes projecten, het opruimen van nucleair afval, Estec, Zeeland, Brainport Eindhoven, Rotterdam Zuid en de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba, al 482 miljoen euro beschikbaar gesteld.

AGENDA

Events

Dutch Machine Learning Conference

13 maart

's-Hertogenbosch

High-Tech Systems

11 april

Eindhoven

Trainingen

Metrology and calibration of mechatronic systems

13 februari - 15 februari

Eindhoven

Time management in innovation

14 maart - 4 april

Eindhoven

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2019 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×