61 miljoen voor iot-beveiliging, voorspellend onderhoud en meer

Nieke Roos
13 juni 2019

In totaal is 61 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de eerste financieringsronde van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC). Meer dan tweehonderd onderzoekers en hun teams kunnen werken aan sociale en wetenschappelijke kwesties in nauwe samenwerking met publieke en private partijen. Dit zal plaatsvinden in zeventien consortia. De geselecteerde onderzoeken richten zich op zaken als urgente medische kwesties, zaken die verband houden met jeugd en gedrag, klimaatverandering en onze leefomgeving, maar ook digitale veiligheid en historische kwesties.

Het Intersect-project (een internet van secure things) kreeg 8,2 miljoen euro om de maatschappelijke en technische uitdagingen van cyberprivacy en cybersecurity van het iot aan te pakken. Hiertoe neemt het een volledig nieuw, fundamenteel perspectief in dat veiligheidsonderzoek (bijvoorbeeld ontwerp, verdediging, aanvalsopbouw) combineert met juridische en criminologische benaderingen. De hoofdaanvrager is professor Sandro Etalle van de Technische Universiteit Eindhoven. De drieëndertig partners omvatten een breed scala aan kennisinstellingen, oem’s, mkb’s en publieke organisaties.

Het Primavera-project ontvangt 4,4 miljoen euro om voorspellend onderhoud te onderzoeken met behulp van big data-algoritmen. De hoofdaanvrager is professor Mariëlle Stoelinga van de Universiteit Twente. In een holistische, geautomatiseerde workflow gaan de zeventien consortiumleden betere metingen ontwikkelen door volledig gebruik te maken van het potentieel van slimme sensortechnologie, betere voorspellingen door nieuwe, nauwkeurige algoritmen en betere planning door gebruikersgerichte optimale onderhoudsbeslissingen af ​​te leiden, rekening houdend met organisatorische factoren.

In opdracht van het ministerie van OCW financiert NWO sinds 2018 onderzoek in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Het doel van het onderzoek is om een ​​permanente positieve bijdrage te leveren aan de kennissamenleving door bruggen te bouwen en krachten te bundelen om wetenschappelijke en sociale uitdagingen aan te gaan. Dit doel wordt bereikt via een jaarlijkse financieringsronde van de NWA-ORC. Deze brede financieringsronde richt zich op het mogelijk maken van interdisciplinair onderzoek en innovatie die kan worden gebruikt om maatschappelijke en wetenschappelijke doorbraken binnen bereik te brengen.

 advertorial 

Your 5 rules to success

During the Idea to Industry Conference (7 October, online), Gerard Rauwerda (Technolution) will deliver a keynote speech. In startup territory there is a thin line between failure and success and he sees the challenges daily. Discussing a number of cases, from science in space to innovations in fast electron microscopy, Rauwerda will take you through the stages of a technical innovation project. Ultimately it comes down to 5 essential rules, he claims.