Amsystems Center herschikt zijn activiteiten en gaat commercieel

Alexander Pil
21 februari

Amsystems Center, het gezamenlijk r&d-centrum van TNO en het High Tech Systems Center op het gebied van 3d-printtechnologie, heeft zichzelf opgesplitst in drie takken. De vier onderzoeksprogramma’s begonnen zo ver uiteen te lopen dat een bundeling niet langer logisch was en een andere aanpak nodig was. ‘We hebben de afgelopen vier jaar succesvolle ontwikkelingen en projecten gedaan, maar de printtechnologieën voor food, pharma, elektronica en industriële toepassingen zijn heel verschillend’, verklaart Pieter Debrauwer, bij TNO verantwoordelijk voor r&d rond am-apparatuur. ‘Een sterker gefocuste aanpak biedt betere marktkansen en dat vergde een reorganisatie. De samenwerking tussen alle partijen is nog altijd intensief en gericht op ontwikkeling van nieuwe kennis en toepassingen, maar het gebruik van de naam ‘Amsystems Center’ biedt geen meerwaarde meer.’

Foto: Bart van Overbeeke

Op de TU Eindhoven en bij TNO is er veel kennis over de ontwikkeling van apparatuur voor foodprinting. Expertise over voedingsmiddelen is van oudsher het terrein van Wageningen University & Research. Sinds 2018 loopt er daarom een intensieve samenwerking op dit gebied: het Digital Food Processing Initiative (DFPI). Ontwikkeling van foodprinting is daarmee goed afgedekt. In een later stadium zal worden onderzocht hoe het printen van bijvoorbeeld medicijnen in dit initiatief kan worden geïntegreerd.

Voor geprinte elektronica werkten de onderzoekers van Amsystems Center nauw samen met het Holst Centre. Debrauwer: ‘Holst heeft een uitstekende naam op dat gebied. De verdere ontwikkeling van structural electronics is dus daar ondergebracht, met ondersteuning van de TU Eindhoven.’

De vierde onderzoekspoot van Amsystems Center is industriële additive manufacturing. ‘We zijn daar op het punt gekomen dat er grotere investeringen nodig zijn om de ontwikkelde technologieën naar de markt te brengen’, vertelt Debrauwer. ‘Dat is lastig te verwezenlijken via onderzoekscontracten. De laatste trl-stappen kun je makkelijker zetten via startups.’ Daarom is de bv Amsystems opgericht, met TNO als aandeelhouder en onder leiding van Roeland Brugman. Ook is er een licentiedeal met starter in de regio Eindhoven, waarvan Debrauwer de naam nog niet mag vrijgeven.

 advertorial 

Your 5 rules to success

During the Idea to Industry Conference (7 October, Eindhoven), Gerard Rauwerda (Technolution) will deliver a keynote speech. In startup territory there is a thin line between failure and success and he sees the challenges daily. Discussing a number of cases, from science in space to innovations in fast electron microscopy, Rauwerda will take you through the stages of a technical innovation project. Ultimately it comes down to 5 essential rules, he claims.