Bedrijven en overheid zetten schouders onder standaardisatie Smart Industry

Alexander Pil
30 november 2016

Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid gaan de komende jaren samenwerken om de brede toepassing van standaarden te stimuleren ten behoeve van Smart Industry. Tijdens het Business Software Event 2016 in ’s-Hertogenbosch heeft Willem Vermeend, lid van de stuurgroep Smart Industry, de actieagenda voor deze samenwerking in ontvangst genomen. De actieagenda is opgesteld door het bedrijfsleven in samenwerking met FME, NEN, TNO en het ministerie van Economische Zaken en moet het gebruik van standaarden voor de digitalisering van de industrie bevorderen. Ook moet het helpen om Nederland internationaal beter te positioneren bij de ontwikkeling van nieuwe ict- en industriestandaarden.

De Nederlandse maakindustrie werkt in het Smart Industry-programma aan de inzet van nieuwe technologieën zoals big data, iot, adaptieve robots, 3d printing en sensortechnologie. Standaarden zijn nodig om deze technologieën goed in te kunnen zetten, bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid en technische integratie. Bestaande standaarden moeten daarvoor worden aangepast en in sommige gevallen zijn nieuwe standaarden nodig.

In de agenda zijn twaalf acties opgenomen die er op gericht zijn om Smart Industry-standaarden beter onder de aandacht te brengen van het Nederlandse bedrijfsleven. Enkele voorbeelden: oprichten van een platform waar bedrijven terecht kunnen voor standaardisatie van nieuwe roboticatoepassingen; concrete acties van bedrijven uit de sector bij elkaar brengen en richting geven aan de normalisatieactiviteit en positionering in een industriereferentiemodel; standaardisatie stimuleren als belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van Smart Industry en zorgen voor aansluiting bij de Europese innovatieagenda voor een sterke digitale economie in Europa.

De initiatiefnemers richten zich op ict-vraagstukken in de keten, onder meer door het lidmaatschap van de international Industrial Data Space Association en het Industrial Internet Consortium. Bestaande en toekomstige Fieldlabs richten zich op specifieke standaardisatievraagstukken, zoals de ict in de fabriek en cybersecurity. Bedrijven die samen met andere bedrijven standaardisatievraagstukken willen aanpakken, kunnen gebruikmaken van de expertise en onderzoekscapaciteit van de initiatiefnemers.

 advertorial 

Krijg antwoord op de verpakkingsvraag van morgen op Empack 2021

Alle seinen staan op groen om jou te ontvangen tijdens Empack op 8 en 9 september 2021 in Brabanthallen ’s-Hertogenbosch. En jij kan daarbij zijn. Als lezer van Mechatronica & Machinebouw kan jij met code 2507 gratis registreren via deze link. Lees hier meer over de beurs.

De actieagenda signaleert de behoefte om in Nederland beter samen te werken aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe standaarden voor Smart Industry. Dit is bovendien nodig om ook internationaal een vuist te kunnen maken. In de komende tijd zullen de betrokken partijen daarom samenwerken om te komen tot een forum waarbinnen deze ontwikkelingen structureel kunnen worden opgevolgd.