Demcon draagt bij aan energietransitie

Alexander Pil
11 oktober 2021

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon stapt in de energietransitie en heeft de ambitie daarmee bij te dragen aan de enorme opdracht die voor ons ligt. Vanuit zijn ervaring met systeemdenken en mechatronisch productontwerp gaat de businessunit Demcon Energy Systems oplossingen voor efficiënte en duurzame energiesystemen ontwikkelen. Voorbeelden zijn electrolyzers voor de productie van waterstof uit (groene) stroom en innovatieve batterijtechnologie.

Het verlagen van de CO2-uitstoot en in het verlengde daarvan het loskomen van fossiele grondstoffen is een technologische en economische uitdaging. Deze transitie zal naar verwachting enkele decennia beslaan en zich langs een grillig pad voltrekken. Een belangrijke trend in de energietransitie is decentralisatie van energieopwekking en -opslag. Op lokaal en regionaal niveau ontstaan bijvoorbeeld coöperaties waarin opwekkers en gebruikers gezamenlijk energie-overschotten slim willen benutten.

‘Demcon heeft in de hightechindustrie uitgebreid ervaring opgedaan met het systeemdenken en wil die nu inzetten voor de energietransitie’, vertelt Toon Hermans. Tot begin 2020 was hij directeur van de Demcon-locatie in de regio Eindhoven, nu keert hij terug als directeur van Demcon Energy Systems. ‘We beschouwen het complete energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag tot omzetting en gebruik. Zo kunnen we efficiënte decentrale oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. Daarvoor combineren we het systeemdenken met onze brede mechatronische ervaring en multifysica-expertise, om energetische processen volledig te doorgronden. We willen snappen wat er gebeurt, om van daaruit een optimaal systeem te bouwen.’

Waterstof

Concreet zet Demcon onder meer in op de waterstofeconomie. Waterstof is een schone energiedrager – bij ‘verbranding’ komt naast elektriciteit alleen water vrij – die duurzaam met wind- of zonne-energie kan worden geproduceerd. Toepassingen liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, en op termijn mogelijk in de vervanging van ons aardgas. Demcon werkt onder meer aan electrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. Hermans: ‘We richten ons nu op het hart van de electrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie plaatsvindt.’

Batterijen

Een groot thema in de energietransitie is opslag. Vanwege de sterk toenemende vraag naar batterijen en accu’s stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigt zelfs schaarste. Demcon Energy Systems gaat werken aan innovaties in batterijtechnologie, meldt Hermans. ‘Daarvoor willen we onze chemisch-fysische competenties nog verder uitbreiden. We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van lithium die een hogere opslagcapaciteit hebben dan de bestaande. En ook in innovatieve materialen zien we kansen.’

Zo investeerde Demcon begin dit jaar in Eurekite, een spin-off van de Universiteit Twente. Eurekite heeft een nieuw flexibel keramisch vezelmateriaal uitgevonden, voor een breed scala aan toepassingen, van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. Hiervoor gaat Demcon nieuwe productietechnologieën ontwikkelen. Met andere partijen werkt het aan hoogwaardige batterijen voor mobiliteitstoepassingen.