Doorstart voor failliet Tocardo 'zeer realistisch'

10 januari 2018 

Tocardo International is door de rechtbank in Alkmaar failliet verklaard. Eind vorig jaar moest de getijdenturbinemaker uit Den Oever surseance van betaling aanvragen. Curator Alexander Claus van Tanger Advocaten acht de kans op een doorstart voor Tocardo ‘zeer realistisch’.

Met de Canadese grootaandeelhouder Tribute Resources was Tocardo in een ver gevorderd stadium om de krachten te bundelen. Tribute had al een aandeel van 46,5 procent in het Noord-Hollandse bedrijf en wilde dat verhogen naar 100 procent. Toen bleek dat Tribute de benodigde financiering niet op tijd kon realiseren, raakte Tocardo in zwaar weer.

Tocardo is failliet verklaard als gevolg van financiële problemen bij grootaandeelhouder Tribute.

‘Ons doel is om met de huidige ploeg door te starten’, zegt Tocardo-directeur Hans van Breugel. ‘We zitten in de finale gesprekken met drie Nederlandse geïnteresseerde partijen.’ Binnen twee tot drie weken hopen Van Breugel en curator Claus met positief nieuws naar buiten te kunnen komen. Van Breugel: ‘Tocardo is kerngezond - alleen de aandeelhouder heeft niet kunnen leveren wat hij had toegezegd. We hebben veel goede projecten in de pijplijn. Onze mensen zijn nog volop aan het werk. Werk uitbesteden gaat natuurlijk even niet, maar eind januari hopen we duidelijkheid te hebben, anders wordt het lastig om ze vast te houden.’

Claus valt Van Breugel bij: ‘Tocardo heeft de afgelopen jaren een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Als er een aandeelhouder aan boord komt om financiering te leveren maar die toezegging niet kan waarmaken, ligt het niet direct aan het bedrijf dit het fout gaat. Tocardo is door omstandigheden van buitenaf meegetrokken.’ Claus waarschuwt wel: ‘De nieuwe partner of eigenaar zal diepe zakken moeten hebben. Tocardo heeft namelijk een product dat continu in ontwikkeling is en dat is een kostbare zaak.’

Oosterscheldekering

Tocardo is een Nederlandse pionier op het gebied van getijdenstroomtechnologie. Getijdenstroom is een nog relatief nieuwe vorm van duurzame energieopwekking. De stroming in zeewater, veroorzaakt door de verandering in het getij, zet getijdenturbines aan het draaien. Deze ‘onderwaterwindmolens’ zetten de draaiende beweging om in stroom. De grote voordelen van getijdenenergie zijn de geringe impact op het milieu, de onzichtbaarheid van de turbines, de beschikbare capaciteit en vooral de voorspelbaarheid van de energieopwekking.

Tocardo heeft de exclusieve rechten verkregen voor de ontwikkeling van vijf getijdeprojecten in Groot-Brittannië en in Nederland (Oosterscheldekering). De verwachting is dat deze projecten binnen de komende twee tot vijf jaar kunnen zijn geïnstalleerd. Daarnaast heeft Tocardo de beschikking over een tiental turbines die operationeel zijn in de Afsluitdijk, de Oosterscheldekering en in het Schotse Orkney.

‘We hebben een grote technologische voorsprong op onze concurrenten uit Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het zou ontzettend jammer zijn als deze door gebrek aan solide investeerders verloren gaat’, aldus Van Breugel. ‘Getijdenenergie vraagt om meer steun vanuit de regering en vanuit nieuwe investeerders, alleen dan kunnen wij onze voorsprong behouden en deze technologie wereldwijd vermarkten.’

Van Breugel doet zijn beklag over het Nederlandse stimuleringsbeleid. ‘Die staat de implementatie van dit soort innovaties in de weg’, stelt hij. ‘Duurzame energie kan niet zonder subsidie. Vroeger werd per technologie gekeken wat er nodig is. Nu is het een tendersysteem. Voor volwassen industrieën is dat prima, maar voor nieuwe technologieën werkt die benadering niet. In het tweede energieakkoord wordt dat gelukkig hersteld omdat ook EZ ziet dat daar een omissie zit.’

AGENDA

Topbanen
Ministerie van Defensie

Word technicus bij Defensie

Ministerie van Defensie

Nederland

Verbruggen

Manager Assembly & FAT

Verbruggen

Emmeloord

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2018 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×