FME: ‘Groen is poen’

17 mei 2017 

De energietransitie biedt Nederland een unieke kans om de economie duurzaam te moderniseren. Die kans moet de komende jaren verzilverd worden door in te zetten op technologische oplossingen. Technologie maakt gebouwen, vervoermiddelen en complete productieketens zuiniger. FME heeft de politiek daarom opgeroepen om samen met haar leden een actieve bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie.

FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: ‘Het moet zuiniger, duurzamer en slimmer. Vanuit maatschappelijk én economisch oogpunt is een versnelling van de energietransitie cruciaal. Het is de enige manier om aan internationale klimaatafspraken te voldoen en de samenleving te verduurzamen. En het leidt tot banen en nieuwe business. Nederland kan een internationale koppositie innemen als pionier en exporteur van technologische innovatie. Groen is poen.’

FME heeft met haar leden een Energievisie opgesteld en gestuurd aan informateur Schippers. Kern van het rapport is dat versnelling van de energietransitie moet komen van innovatieve technologie. Zonder technologie is de transitie naar een CO2-neutrale energievoorziening onmogelijk. Het is de sleutel tot energiebesparing en duurzame productie van energie. En ict maakt het mogelijk om vraag, aanbod en verbruik van energie slimmer aan te sturen.

Ambitieus beleid

Dezentjé Hamming: ‘De ondernemers in de technologische industrie hebben duizend-en-een oplossingen die bijdragen aan de energietransitie. Juist zij bieden de innovatieve oplossingen waar onze maatschappij en het klimaat behoefte aan heeft.’ FME vraagt daarom om een ambitieus industrie- en energiebeleid van de overheid, waarbij wordt gestuurd op effect: maximale CO2-reductie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke investeringen.

FME geeft een paar voorbeelden:
•    Technologische innovaties uit Nederland maakt het mogelijk om busvervoer in 2030 CO2-neutraal te maken;
•    60 procent van alle zonnecellen die wereldwijd worden geproduceerd, bevatten Nederlandse technologie;
•    Philips wil in 2020 al twee miljard ledlampen hebben verkocht. Een energiebesparing vergelijkbaar met sluiten van zestig middelgrote kolencentrales;
•    Warmtewinner van Inventum zorgt voor 60 procent minder gasverbruik;
•    Proeffabriek Hisarna van Tata Steel leidt tot 20 procent minder CO2-uitstoot;
•    Tocardo bouwt turbines voor onder water om getijdenenergie te realiseren.

De energietransitie kost tot 2050 zeker 200 miljard euro, waarvan een deel door het bedrijfsleven zal worden geïnvesteerd. Dat kan alleen als er voldoende zekerheid is op rendement en er een stabiel overheidsbeleid wordt gevoerd. Daarom is het belangrijk dat de overheid zorgt voor een aantrekkelijk investerings- en vestigingsklimaat. Dezentjé Hamming: ‘De overheid kan bijvoorbeeld zelf veel innovatiegerichter inkopen en stimuleren dat Nederland een internationale proeftuin voor export van innovaties in de energietransitie wordt.’

AGENDA

Events

World of Technology and Science

2 oktober - 5 oktober

Utrecht

Trainingen

Topbanen
Murrelektronik BV

Accountmanager (M/V)

Murrelektronik BV

Zuid-Oost Nederland

Huisman (China) CO., LTD.

Local Discipline Manager Mechanical (China)

Huisman (China) CO., LTD.

Zhangzhou City

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2018 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×