FME: Tekort arbeidskrachten acute bedreiging voor groei

19 februari 2018 

De technologische industrie is een belangrijke groeimotor voor de Nederlandse economie. Uit de conjunctuurenquête van het CBS blijkt dat het ondernemersvertrouwen in de technologische industrie op het hoogste niveau is sinds de start van de waarneming in de industrie in 1985. Tegelijkertijd blijft FME zich grote zorgen maken over het tekort aan goed opgeleid personeel – een fundamentele randvoorwaarde voor innovatiekracht en verdere groei.

De bedrijven in de sector hebben in 2018 een vliegende start gemaakt. Per saldo heeft 25,3 procent van de bedrijven de omzet in het afgelopen kwartaal zien stijgen. Ook de bezettingsgraad in de industrie – de benutting van de productiecapaciteit – is ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 toegenomen. Een van de belangrijkste factoren voor de technologische industrie is buitenlandse afzet. Zo’n twee derde van de omzet wordt in het buitenland gerealiseerd. Uit de CBS-enquête blijkt dat in het vorige kwartaal de buitenlandse omzet in alle sectoren is toegenomen en ook komend kwartaal is de verwachting dat deze trend doorzet.

Een op de vijf ondernemers in de metalektro ervaart een tekort aan arbeidskrachten, en in de scheepsbouw en lucht- en ruimtevaart zelfs een op de vier ondernemers. Daar is het ervaren gebrek aan goed opgeleid personeel in een jaar tijd geëxplodeerd van 4,6 naar 26,8 procent. Over het algemeen is het aantal ondernemers in de technologische sector dat het tekort aan vakkrachten als een belemmerende factor voor verdere groei ervaart, verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Ook het aantal ondernemers dat een tekort aan productiemiddelen, materiaal en ruimte aangeeft, is in een jaar tijd verdubbeld naar ongeveer 8 procent.

FME maakt zich grote zorgen over de tekorten; een goed opgeleide beroepsbevolking is een fundamentele randvoorwaarde voor economische groei. Nog steeds zijn er veel vacatures en dat belemmert de innovatiekracht van bedrijven in de technologische sector. Begin februari kondigden de techniekbranches verenigd in de industriecoalitie en het ministerie van Onderwijs (OCW) een ‘Versnellingsagenda voor het techniekonderwijs' aan. FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink: 'Het belang van digitale vaardigheden voor de ontwikkeling van onze sector is groot. Daarom moet het onderwijssysteem snel veranderen.'

AGENDA

Events

World of Technology and Science

2 oktober - 5 oktober

Utrecht

Trainingen

Topbanen
Murrelektronik BV

Accountmanager (M/V)

Murrelektronik BV

Zuid-Oost Nederland

Huisman (China) CO., LTD.

Local Discipline Manager Mechanical (China)

Huisman (China) CO., LTD.

Zhangzhou City

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2018 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×