Groei technische studies vlakt af

Pieter Edelman
20 april 2011

Het Platform Bèta Techniek heeft becijferd dat het hoger bèta- en techniekonderwijs vorig jaar sneller groeide dan het onderwijs als geheel, maar dat de toename van de afgelopen jaren wel stagneert. Aan de universiteiten schreven anderhalf procent meer studenten zich in voor een exacte of technische studie, hoewel de drie TU‘s zes procent minder inschrijvingen tegemoet zagen. Bij de hbo‘s startten 0,6 procent meer studenten aan een exacte of techniekopleiding. Vooral de multidisciplinaire studies blijken populair, constateert het platform. Bij studies als natuurkunde en scheikunde neemt de instroom af.