Industrie meest positief gestemde sector over digitale toekomst

Alexander Pil
12 januari

De industriesector is, in vergelijking met andere sectoren, het positiefst over hoe hun organisatie de komende twee jaar digitaal zal ontwikkelen. Dit blijkt uit onderzoek van it-dienstverlener Ictivity, uitgevoerd onder 1730 werkende Nederlanders, waarvan er 438 in de industriesector werkzaam zijn. Zo geven werkenden in de industrie de kans dat hun organisatie over twee jaar voorop zal lopen met innovatieve toepassingen ten opzichte van andere organisaties binnen hun branche een ruim voldoende (7,2). Sectorbreed geeft men deze kans een 6,6. Eveneens geven zij de kans dat de ict over twee jaar door alle medewerkers in hun organisaties intuïtief en eenvoudig te gebruiken is een 7,5, tegenover een 7,0 in andere sectoren.

Foto: Ictivity

Dat men zo positief is over de digitale toekomst in de industriesector, komt mogelijk doordat in organisaties in deze sector relatief het vaakst een digitale cultuur heerst. In de industrie heeft 46 procent van de werkenden dit aan, waar dit in bijvoorbeeld de zorg en overheid op 28 en 43 procent ligt. Binnen de industrie wordt er ook het vaakst iets gedaan met de feedback die medewerkers geven over de digitale werknemerservaring. 46 procent van de medewerkers geeft aan dat men met hun feedback aan de slag gaat, tegenover 36 procent sectorbreed.

‘Binnen de industrie bestaat de toeleverketen vaak uit veel verschillende stakeholders’, aldus Ictivity-directeur Wilbert van Beek. ‘Wanneer er bij stakeholder A iets misgaat, zal stakeholder B daar ook de gevolgen van ervaren. Digitalisering van de industriesector gaat er vooral om dat het voor alle stakeholders makkelijker wordt gemaakt om te acteren op ontwikkelingen, bijvoorbeeld door data te delen met de gehele toeleverketen. Ook het automatiseren van herhalende taken maakt dat de toeleverketen efficiënter wordt. Bij het doorvoeren van deze digitalisering is het belangrijk medewerkers hierbij te betrekken en actief aan de slag te blijven gaan met hun feedback.’

14 procent van de werkenden in de industriesector verwacht dat de digitalisering een bedreiging is voor hun baan. Dit percentage ligt hoger dan in bijvoorbeeld de zorg en de overheid. Daar ziet respectievelijk 6 en 9 procent de digitalisering als een bedreiging voor hun baan.

 advertorial 

The waves of Agile - Value delivery in medium and large organizations

Derk-Jan de Grood creëerde een rijke bron van kennis voor Agile-coaches en -leiders. Met praktische tips om een ​​lerende organisatie te creëren die kwalitatieve oplossingen levert met zakelijke waarde. Order 'The waves of Agile' hier.