Intensivering samenwerking Schneider Electric en Automotion

Alexander Pil
22 april 2022

Het bestaande partnership tussen Schneider Electric Nederland en Automotion NV, expert in high-performance motion en robotica – wordt geïntensiveerd. Deze investering is onderdeel van de groeistrategie van Schneider, waarbij wordt ingezet op het uitbreiden van kennis en het sneller naar de markt brengen van hoogwaardige robotsystemen met Remote Management-softwareoplossingen. Hiermee zeggen Schneider en Automation een toegevoegde waarde te bieden voor zowel machinebouwers als eindgebruikers. Een speciale focus binnen deze samenwerking is de Lexium MC12 multi-carrier, het recent gelanceerde innovatieve producttransportsysteem.

Schneider Electric en Automation slaan de handen ineen. Vlnr Bart van Quickelberghe (Automotion), Sander van Dasselaar (Schneider Electric), Luc de Tollenaere (Automotion).

Na een periode van twee jaar met focus op marktontwikkeling en -verkenning, bleek de behoefte aan Remote Management-oplossingen groot. Deze behoefte wordt nu omgezet in realiteit. De meerwaarde van de oplossingen die Schneider Electric kan bieden, dankzij de kennis van Automotion, sluit aan bij de wensen van machinebouwers, aldus de partners.

De digitaliseringsgolf en applicatie-uitdagingen waar machinebouwers mee te maken hebben, hebben geleid tot een investering in een versterkte lokale organisatie. Binnen deze organisatie kunnen Schneider en Automotion machinebouwers in co-creatietrajecten beter ondersteunen met een optimale mix van applicatiekennis, kennis van de lokale markten en de lokale beschikbaarheid van expertise.