Kenniscentrum efficiënte aandrijvingen start nieuw auditprogramma

Alexander Pil
18 maart 2019

Het Kennisnetwerk voor Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (Keea) heeft onlangs de aftrap gegeven voor een pilot van zijn nieuwe auditprogramma waarmee industriële bedrijven hun hele proces kunnen analyseren en verduurzamen. Het doel is nog dit jaar met dertig projecten aan de gang te zijn. ‘Het Klimaatakkoord zet veel bedrijven aan het denken en creëert behoefte voor initiatieven als het onze’, zegt Keea-projectmanager Maarten van Werkhoven. Dertig pilots moet zeker haalbaar zijn, denkt hij. ‘Met die projecten kunnen we ervaren of de aanpak die we hebben bedacht, in de praktijk haalbaar is en toetsen of hij aansluit bij de industrie.’ Er ligt een plan klaar om in de volgende fase via een voucherregeling nog eens honderdtwintig audits uit te voeren.

Keea’s auditprogramma is een vervolg op de Green Deal.

De audits zullen worden uitgevoerd door kennispartners van het Keea. Op dit moment zijn dat Bakker Repair + Services, Bakker & Co, Beckmann Kamphuijs, Bosma & Bronckhorst, Bracke, Facta, Festo, KSB, Like Energy en Naebers. Er is een begin gemaakt met de eerste drie audits. Namen wil Van Werkhoven nog niet geven.

Stappenplan

Net als de Green Deal van een paar jaar geleden, richt dit nieuwe auditprogramma zich op het verbruik van industriële aandrijfsystemen. Dat eerdere project liep eind 2015 af en leverde zo’n vijfendertig succesvolle besparingsmaatregelen op, onder meer bij Suiker Unie en Tata Steel. Waarom heeft het ruim drie jaar geduurd voordat de Green Deal een vervolg kreeg? ‘Het heeft inderdaad even op zich laten wachten’, geeft Van Werkhoven toe. ‘Dat komt omdat de overheid beducht is dat het zaken dubbel doet en omdat het complexe materie is om tot de juiste businesscase te komen.’

Op beide problemen is inmiddels antwoord gegeven. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is over de brug gekomen met een subsidieregeling. Bedrijven die een audit laten uitvoeren, kunnen een deel van de kosten vergoed krijgen. ‘Uit de Green Deal zijn mooie resultaten gekomen, maar het bleef vaak hangen op het niveau van de motor en de frequentieregelaar’, vertelt Van Werkhoven. ‘Slechts bij een paar projecten ging het ook om systeemverbeteringen. In het nieuwe programma leggen we daar nu de focus op.’

Om de kansrijke verbeterpunten in een systeem snel boven water te krijgen, heeft Keea samen met zijn partners een driestappenbenadering bedacht. De aanpak begint met een grove scan om snel te kunnen beoordelen welke besparingen er kunnen worden gerealiseerd. Van Werkhoven: ‘We kijken dan vooral naar de leeftijd van het machinepark. Daarvoor hebben we een Zwitsers tool op maat gesneden voor de Nederlandse situatie. Die scan is gelijk een mooie trigger waarmee we bedrijven kunnen overtuigen dat er veel te halen is. Cijfers uit het verleden laten zien dat besparingen tussen de 15 en 25 procent geen uitzondering zijn. Voor individuele pompsystemen kan het zelfs oplopen tot boven de 50 procent. Als je een complete lijn volledig moderniseert, zit je gemiddeld op een elektriciteitsbesparing tussen de 15 en 20 procent.’

 advertorial 

The waves of Agile - Value delivery in medium and large organizations

Derk-Jan de Grood creëerde een rijke bron van kennis voor Agile-coaches en -leiders. Met praktische tips om een ​​lerende organisatie te creëren die kwalitatieve oplossingen levert met zakelijke waarde. Bestel 'The waves of Agile' hier.

In de tweede stap zoomen de auditeurs in op individuele motorsystemen. ‘Die inventarisatie kun je zo gedetailleerd doen als je wil. Er is ruimte voor vierhonderd systemen’, vertelt Van Werkhoven. ‘Met kennis vanuit het bedrijf kun je het ook direct indammen tot de vijftig meest kansrijke modules. Bij onze doelgroep, de grotere industrieën, zitten meestal technici die een goed beeld hebben van hun machinepark, weten waar het verbruik hoog is en waar er veel uitval is.’ Het resultaat van die analyse is een top twintig van high potentials die kansrijk zijn voor verbetering.

In onderling overleg worden vervolgens vijf modules uitgekozen die in de derde stap worden uitgewerkt tot complete businesscase. ‘Dat doe je op basis van onderzoek in de fabriek’, legt Van Werkhoven uit. ‘We doen metingen, kijken wat er aan pompen en leidingwerk achter de motor hangt, en nemen het hele deelproces onder de loep.’ Uiteindelijk ligt er dan een rapport met adviezen welke investeringen nodig zijn en wat ze opleveren.