Kleinste toename nieuwe orders in meer dan twee jaar

7 november 2018 

De Nevi Inkoopmanagersindex zwakte in oktober af naar 57,1, een daling van 2,7 punten. Dit werd mede veroorzaakt door de kleinste toename van de nieuwe orders in meer dan twee jaar. De PMI bereikte daarmee het laagste niveau in eenentwintig maanden.

De productie steeg voor de zesenzestigste maand op rij (een recordperiode), maar deze stijging was de op een na kleinste in twee jaar. De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde voor de eerste keer in vijftien maanden en de voorraad gereed product steeg voor het eerst in vier maanden, zij het gering.

De werkgelegenheid nam in de kleinste mate toe in zestien maanden, maar desondanks was de groei fors. De levertijden waren aanzienlijk langer, zij het in de geringste mate sinds augustus 2017. De inkoopactiviteiten namen voor de tweeëndertigste maand op rij toe, al was deze stijging de kleinste in twee jaar. De groei van de hoeveelheid ingekochte materialen was de kleinste in twee jaar. De inkoopprijsinflatie was lager dan in september, maar lag nog steeds ruim boven het historische gemiddelde. De verkoopprijsinflatie was opnieuw aanzienlijk.

De verwachtingen voor de toekomstige productie zijn het minst optimistisch in vijfentwintig maanden, maar nog steeds positief. ‘De vooruitzichten voor de industrie zijn de komende maanden uitstekend’, zegt TUE-hoogleraar Arjan van Weele. ‘Waardoor gaat de groei afvlakken? Dat zijn met name de hoge inkoop- en verkoopprijsinflatie. Met name kunststoffen, karton en olie gerelateerde producten werden aanmerkelijk duurder en dit vertaalde zich natuurlijk on hogere verkoopprijzen. Datzelfde geldt voor arbeidskosten. Ondanks de actieve werving van medewerkers moeten bedrijven door het gebrek aan vakspecialisten zzp’ers inhuren en dat werkt kostenverhogend. En tot slot: de PMI van China, een belangrijke motor voor de wereldeconomie, laat al maanden een neerwaartse trend zien. Voor de korte termijn zijn de vooruitzichten voor de industrie goed, maar de groei neemt in Nederland en de eurozone duidelijk af. Reden waarom ik mijn rapportcijfer verlaag naar: 8,0.’

AGENDA

Events

Dutch Machine Learning Conference

13 maart

's-Hertogenbosch

High-Tech Systems

11 april

Eindhoven

Trainingen

Metrology and calibration of mechatronic systems

13 februari - 15 februari

Eindhoven

Time management in innovation

14 maart - 4 april

Eindhoven

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2019 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×