Let op deze vijf trends in de maakindustrie

Alexander Pil
26 januari 2022

De maakindustrie veert snel terug, niet afgeschrikt door forse uitdagingen op de arbeidsmarkt en in de toeleverketen. Om dit momentum te behouden, moeten fabrikanten omgaan met verhoogde risico’s en tegelijkertijd de duurzaamheidsprioriteiten niet uit het oog verliezen. In zijn vooruitblik op 2022 bespreekt Deloitte vijf trends in de maakindustrie die organisaties kunnen helpen risico’s om te zetten in voordelen en groei te realiseren.

Beeld: Deloitte

1. Personeelstekort

Een recordaantal onvervulde banen zal de hogere productiviteit en groei in 2022 waarschijnlijk beperken. Vorig jaar schatte Deloitte een tekort van 2,1 miljoen geschoolde arbeidskrachten in 2030. Om talent aan te trekken en te behouden, moeten fabrikanten strategieën zoals omscholing combineren met rebranding. Om aan de wervingsbehoeften van 2022 te voldoen, is het cruciaal voor de industrie om te laten zien dat banen in de productie een aantrekkelijker ingangspunt zijn. En nu flexibel werken op kantoren steeds normaler wordt, moeten ook fabrikanten manieren zoeken om flexibiliteit in hun hele organisatie aan te bieden. Organisaties die het hoofd kunnen bieden aan personeelstekorten en snelle veranderingen, kunnen een voorsprong nemen.

2. Instabiele toeleverketen

De uitdagingen in de toeleverketen zijn acuut en ontvouwen zich steeds verder. Het lijdt geen twijfel dat fabrikanten wereldwijd te maken hebben met bijna continue verstoringen die de kosten verhogen en bedrijven testen op hun aanpassingsvermogen. Rapporten van inkoopmanagers blijven systeembrede complicaties onthullen als gevolg van de grote vraag, stijgende kosten van grondstoffen en logistiek, en trage leveringen. De transportuitdagingen houden dit jaar waarschijnlijk aan. Omdat de vraag groter is dan het aanbod, wordt de kans groter dat hogere kosten worden doorberekend aan klanten. De oorzaken van de instabiliteit in de toeleverketen kunnen zijn: een te grote afhankelijkheid van lage voorraden, rationalisatie van leveranciers en uitholling van de binnenlandse capaciteit. Digitale toelevernetwerken en data-analyse kunnen krachtige hulpmiddelen zijn voor flexibelere reacties op verstoringen in de keten.

3. Initiatieven rond slimme fabrieken

Fabrikanten die willen blijven groeien en winstgevendheid op lange termijn willen beschermen, moeten digitale mogelijkheden omarmen, van bedrijfsfuncties tot op de fabrieksvloer. Slimme fabrieken ziet Deloitte als een van de sleutels tot het stimuleren van het concurrentievermogen. Meer organisaties boeken vooruitgang en zien resultaten van meer verbonden, betrouwbare, efficiënte en voorspellende processen in de fabriek. Investeringen in robots, cobots en kunstmatige intelligentie kunnen de bedrijfsvoering blijvend veranderen. Fundamentele technologieën zoals cloud computing maken rekenkracht, zichtbaarheid, schaal en snelheid mogelijk. Industriële 5G-implementatie kan ook in 2022 worden uitgebreid.

4. Cybersecurity

Door spraakmakende cyberaanvallen in verschillende sectoren en overheden in het afgelopen jaar is cybersecurity een essentieel onderdeel van risicobeheer geworden. Toenemende bedreigingen tijdens de pandemie verhoogden het bedrijfsrisico voor fabrikanten via ransomware. Systemen zijn kwetsbaarder door de verbinding van operationele technologie (ot), informatietechnologie (it) en externe netwerken vereist meer controle. En door werken op afstand zijn fabrikanten nu nog vatbaarder voor inbreuken.

Fabrikanten moeten niet alleen kijken naar hun cyberafweer, maar ook naar de veerkracht van hun bedrijf in het geval van een cyberaanval. Cybercriminelen kunnen schade aanrichten die verder gaat dan diefstal van intellectueel eigendom en financiële verliezen. Ze kunnen ook activiteiten stilleggen en hele leveranciersnetwerken verstoren, waardoor zowel de veiligheid als de productiviteit in gevaar komen.

5. Verantwoord ondernemen

De snelle opkomst van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur herdefinieert en verbetert duurzaamheid in de productie als nooit tevoren. Kapitaalkosten kunnen worden gekoppeld aan beoordelingen op die onderdelen, waardoor ze een prioriteit worden voor de financiële gezondheid en het concurrentievermogen van de organisatie. Deloitte verwacht dat ook diversiteit, gelijkheid en inclusie in de industrie een steeds belangrijkere rol zullen spelen. Om talent aan te trekken en aan de verwachtingen van het personeel te voldoen, maken de meeste fabrikanten hun sociaalmaatschappelijke inspanningen zichtbaarder.