Medtech Twente vraagt ​​Rijksoverheid om financiële bijdrage

Paul van Gerven
29 september 2020

Innovatiehub Medtech Twente vraagt ​​een investering van 8,75 miljoen euro van de Nederlandse overheid. Regionale belanghebbenden zullen dat bedrag verdubbelen, waardoor de totale investering op 26,25 miljoen komt. Met het geld wordt de Investeringsagenda van Medtech Twente uitgevoerd, die op 28 september aan staatssecretaris Mona Keijzer is aangeboden. De ambitie van het medische technologiecluster in Oost-Nederland is om in 2030 een Europese koploper te zijn.

Mona Keijzer ontvangt de Investeringsagenda van Medtech Twente van de Overijsselse gedeputeerde Eddy van Hijum. Links: Jaap Beernink, directeur van ecosysteembouwer Novel T. Foto: Oost NL

Daarnaast hebben verschillende innovatiecampussen in het hele land een verzoekschrift ingediend bij Keijzer om een ​​investeringsfonds op te richten om de bouw van labruimtes te ondersteunen. Bestaande faciliteiten zijn volgelopen, waardoor innovatie stagneert omdat bijvoorbeeld de groei van startups wordt beperkt. Naast infrastructuur vraagt de Investeringsagenda om overheidskapitaal om te helpen bij het op de markt brengen van nieuwe technologie. Dit omvat financiering voor proof-of-concept en productontwikkeling, en het creëren van ondernemende en ondersteunende omgevingen.

Medtech Twente aast ook op een investering van meer dan 100 miljoen euro uit de onlangs aangekondigde 20 miljard euro uit het Nationaal Investeringsfonds.