Robotica hoofdthema tijdens World of Technology & Science

26 mei 2014

Efficiency en flexibiliteit van productie en machinebouw kan worden verhoogd door de inzet van robots. De technische expertise in Nederland en de samenwerking tussen vakgebieden bieden sterke kansen aan de Nederlandse industrie. Tijdens de beurs World of Technology & Science (www.wots.nl) zal op dinsdag 30 september het Robotica-seminar ingaan op de voordelen van robottoepassingen. Vanuit een wetenschappelijke, technische en toepassingsgerichte invalshoek krijgt de bezoeker een volledig beeld voor een effectieve en efficiënte productie.

De wetenschappelijke insteek wordt ingevuld door Roboned en Universiteit Twente. Wat gebeurt er eigenlijk met robotica in Nederland? Welke onderzoeken vinden plaats en wat is de relevante roadmap voor de industrie? Vakgebieden moeten meer samenwerken, wereldwijde kansen moeten lokaal worden ingevuld en robots moeten passen in de menselijke omgevingen.

Foto: Moba

Binnen de industrie is behoefte aan meer efficiency en flexibiliteit. De diversiteit aan wensen bij de consument, bijvoorbeeld in soorten vlees met speciale smaken, moet tegen redelijke kosten en op de markt passende flexibiliteit worden geproduceerd. In een smart factory wordt individualisering binnen massaproductie mogelijk gemaakt, vooral dankzij robots. Sprekers van Turck en Omron Electronics gaan daar op in, waarbij ze de nadruk leggen op technische aspecten zoals veldcommunicatie, identificatie, sensoren, vision, integratie van machinecontrollers en robotica.

Afsluitend worden presentaties gegeven door eindklanten die door robotica betere kansen op de wereldmarkt krijgen. Moba, internationaal marktleider op het gebied van eierhandlingssystemen, laat zien hoe het interessante robottoepassingen heeft ontwikkeld die inmiddels internationaal zijn geïmplementeerd. Yaskawa leidt de presentatie in met actuele trends in de robotica. Philips Drachten en de TU Delft werken samen aan het project ‘Factory in a day’ waarmee een robot wordt geïntroduceerd die binnen vierentwintig uur operationeel is.

 advertorial 

High-Tech Systems: free virtual networking event

Do you miss meeting new people from your field of work, expanding your network and catching up with existing relations? At the next edition of High-Tech Systems, on 25 March, you have the opportunity to do so in our virtual event space. Attending this online event is free of charge, reserve your seat here.