Singapore laat oog vallen op Nederlandse robotkennis

2 oktober 2018 

Voor de Nederlandse robotica-industrie liggen er mooie kansen in Singapore. Op initiatief van Holland Robotics staat er een businessprogramma in de steigers dat moet zorgen voor financiering vanuit de Nederlandse overheid en geïnteresseerde bedrijven helpt met de stap naar het Aziatische land. Eind deze maand vertrekt een nieuwe delegatie naar Singapore om de samenwerking verder te concretiseren.

‘Een van de ambities van Holland Robotics is dat de Nederlandse robotsector niet versnipperd over komt in het buitenland. We moeten een duidelijke pitch hebben’, aldus directeur Willem Endhoven. In dat kader organiseerde Holland Robotics vorig jaar november een missie naar de Singapore International Robotics Exhibition. ‘Tijdens dat bezoek, en de gesprekken met overheid, bedrijven en universiteiten bleek dat we heel complementair zijn. In Nederland hebben we geavanceerde hightech en een gezonde dosis ondernemerschap, maar er blijft nog genoeg te wensen over als het gaat om investering van de overheid. Die roept wel dat ze de maatschappelijke uitdagingen te lijf wil gaan, maar laat dat vervolgens over aan de private sector. In Singapore zagen we veel meer bereidheid om de zaken echt aan te pakken, juist vanuit de overheid.’

In april bezocht een Singaporese delegatie Nederland. Holland Robotics leidde ze rond in Delft, Eindhoven en Twente. ‘We hebben getoond hoe onze voetbalrobots goed kunnen samenwerken. In Delft zagen ze de droneontwikkelingen en in Twente hebben we laten zien hoe je revalidatie met robots kunt doen’, somt Endhoven op. ‘Nederland op z’n best. De Singaporezen waren onder de indruk van onze roboticakennis en wilden graag verder.’

Vorige week organiseerde Holland Robotics een bijeenkomst over de kansen voor Nederlandse robotspecialisten in Singapore.

Endhoven reisde in september opnieuw af naar Singapore om de wensen verder in kaart te brengen. Eind vorige week was de terugkoppeling naar de Nederlandse industrie. De conclusie is dat er een start wordt gemaakt met een internationaal businessprogramma Holland Robotics-Singapore. ‘We kijken of er Nederlandse financiering kan worden vrijgemaakt om businessontwikkeling in Singapore te doen. Onze overheid heeft daar bescheiden middelen voor’, vertelt Endhoven. ‘Ook moeten we ervoor zorgen dat er in Singapore voldoende capaciteit beschikbaar is.’

Wat is er voor Nederlandse roboticaspecialisten te halen in Singapore? ‘Er liggen veel concrete ontwikkelprojecten, bijvoorbeeld voor straatreiniging of in de ouderenzorg, waarvoor ze een robotoplossing zoeken. Dat willen en kunnen Nederlandse bedrijven best, maar dan moet er wel een lead customer zijn’, legt Endhoven uit. ‘Het Singaporese overheidsbeleid op het gebied van robotica is indrukwekkend en bevat heel wat stimuleringsmaatregelen die dat mogelijk maken.’ Dat zo’n eerste opdracht vervolgens een mooi opstapje kan zijn voor meer business in Azië, is mooi meegenomen.

De robotsamenwerking tussen Nederland en Singapore focust zich nu op drie gebieden: reiniging, inspectie en medische zorg. Endhoven: ‘Op die terreinen is er vanuit de Singaporese overheid de meest concrete vraag. Denk aan het schoonmaken van straten, huizen of vliegtuigen. Inspecties kan met drones, maar ook met vaartuigen die de bodemgesteldheid in kaart brengen of robots in rioleerbuizen.’

Endhoven verwacht dat er in eerste instantie vijf tot zeven partijen zullen meegaan in het concept. Demcon heeft al toegezegd. Het Enschedese bedrijf had al ambities om in Singapore een kantoor te openen. Als lead partner van het businessprogramma wil het ook Nederlandse startups en incubators op weg helpen. Dat is vergelijkbaar met de rol die Demcon ook vervult in Twente waar het technostarters onder zijn hoede neemt.

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2019 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×