SKF committeert zich aan netto-nul uitstoot in 2050

Alexander Pil
26 oktober 2021

SKF kondigt aan dat het bedrijf gaat werken aan een leveringsketen met netto-nul uitstoot van broeikasgassen in 2050. ‘We hebben al aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van de uitstoot van onze eigen activiteiten tot netto nul in 2030’, zegt topman Rickard Gustafson. ‘Nu verbinden we ons tot een nog ambitieuzer doel, dat betrekking heeft op onze volledige leveringsketen. Om dit doel te kunnen bereiken, is grote focus en toewijding nodig vanuit onze eigen activiteiten maar ook van onze leveranciers, partners en klanten.

Op weg naar het nieuw gestelde doel voor 2050 heeft SKF mijlpalen vastgesteld voor de CO2-reductie in de leveringsketen: te weten 45 procent in 2035 en 60 procent in 2040. Bovendien heeft SKF toegezegd in 2040 minstens 40 procent van het staal uit koolstofneutrale staalfabrieken te zullen betrekken en de transportgerelateerde emissie van broeikassen in 2040 met 80 procent te zullen verminderen. Dit is in overeenstemming met het Klimaatakkoord van Parijs om netto-nul uitstoot in 2050 te bereiken.

SKF heeft al een stap in deze richting gezet door te investeren in energiezuinigere productieprocessen en te eisen dat energie-intensieve leveranciers van staal en gesmede producten de Iso 50001-norm voor systematisch energiebeheer implementeren. 85 procent van alle betrokken leveranciers heeft nu deze certificering.

Gustafson vervolgt: ‘De basis van SKF zijn producten die wrijving verminderen en daarmee een duurzamere industrie mogelijk maken. Het verwezenlijken van onze nieuwe, bredere ambities vereist nieuwe vormen van samenwerking. Wij pakken deze opdracht aan met vastberadenheid, ervaring en technologische innovatie.’