Start Nederlandse normcommissie robotica

Alexander Pil
12 juli 2016

In juni organiseerde NEN, in samenwerking met Fontys Hogeschool, in Eindhoven een kick-off ‘Normen voor robotica’. Doel van de bijeenkomst was om bepalen of de Nederlandse markt behoefte en/of belang heeft om actief deel te nemen aan de internationale normontwikkeling voor robotica. De aanwezigen waren unaniem van mening dat Nederland actief moet deelnemen aan de internationale normontwikkelingen in robotica. De normcommissie wordt het Nederlandse platform op het gebied van normen voor moderne robotica, met als doel het Nederlandse belang te vertegenwoordigen in Iso/TC 299 en aanverwante werkgroepen. Die nieuwe technische commissie van de wereldwijde standaardisatieorganisatie Iso werkt aan normen voor zorgrobots, servicerobots, medische robots, industriële robots en aan modulariteit (hardware en software).