Talent verplicht, vindt Nobleo

De voormalige TMC‘ers Gerrit Dijkhoff en Frank Sperling voelen zich schatplichtig aan het werkondernemersmodel van hun oude werkgever. Met hun eigen bedrijf, Nobleo, gaan ze nog een stap verder: niet alleen ondernemende medewerkers krijgen een duw in de rug, iedereen wordt gestimuleerd om zijn specifieke talent te ontplooien.

Alexander Pil
23 juli 2012

Zo‘n anderhalf jaar zijn ze nu bezig met hun bedrijf, Gerrit Dijkhoff en Frank Sperling. Nobleo heet hun geesteskind, een technisch consultancybureau waar de nadruk ligt op de talenten van de medewerkers. ’De naam komt van noblesse oblige, adel verplicht‘, legt algemeen directeur Dijkhoff uit. ’We hebben dat verbasterd tot ’talent verplicht‘. Mechatronicaspecialisten zijn het aan zichzelf verplicht om het maximale uit zichzelf te halen. Wij ondersteunen ze daarbij.‘

Veel detacheerders en consultancybureaus doen vergelijkbare claims maar, Sperling heeft ervaren dat het vaak meer woorden dan daden is. ’Er zijn heel veel detacheerders met mooie verhalen, maar er zijn er weinig die het ook hard maken‘, aldus de technisch directeur van Nobleo. ’In mijn tijd bij ASML kon je gemakkelijk het kaf van het koren scheiden. Als je ’cursus‘ riep, reageerden veel detacheerders heel terughoudend. Hoewel ASML vaak wilde delen in de kosten, durfde maar een enkeling het aan om ook echt in zijn mensen te investeren.‘

Dijkhoff vult aan: ’De inhuurkrachten zelf willen maar al te graag. De detacheerder kijkt er anders tegen aan. Het kost hem geld. Hij vraagt zich af hoe lang die medewerker nog in dienst blijft. ’Straks ben ik mijn geld kwijt‘, is de kortetermijngedachte. Nobleo wil het anders doen. Het is een kwestie van prioriteiten stellen: wil je op korte termijn veel geld verdienen? Of wil je op langere termijn een goed bedrijf neerzetten? Wij kiezen voor het laatste. Door in je mensen te investeren, geef je ze vertrouwen. Dat vinden we belangrijk.‘

Gerrit Dijkhoff (l) en Frank Sperling: ’Door in je mensen te investeren, geef je ze vertrouwen. Dat vinden we belangrijk‘

De Nobleo-directeuren realiseren zich dat niet iedereen de juiste drive heeft. Dijkhoff refereert aan de pindakaasreclame met Pieter van den Hoogenband in de hoofdrol: ’Er zijn vast meer mensen in Nederland die het talent van Pieter hebben. Je moet echter investeren, offers brengen, om aan de top te komen. Pieter zal op zijn achttiende ongetwijfeld ook graag op stap zijn gegaan in plaats van trainen. Toch koos hij voor zwemmen. Daarbij heeft hij natuurlijk ook een coach gehad die hem vakinhoudelijk ondersteunde.‘

’Wij zoeken dus mensen die in zichzelf willen investeren‘, gaat hij verder. ’Iemand die niet wil, daar heb je niets aan, ook al druipt het talent eraf. Het gaat om karakter, kunde, kennis en klimaat.‘ Nobleanen, zoals Dijkhoff ze noemt, moeten die eerste twee k‘s bezitten, Nobleo biedt ze de laatste twee.

Steinbuch

Met Nobleo spiegelen Dijkhoff en Sperling zich aan TMC, waar ze allebei een verleden hebben (zie kader). ’TMC heeft een prachtig concept waarbij het bedrijf het ondernemerschap bij zijn medewerkers centraal stelt‘, zegt Dijkhoff, die aan de wieg stond van TMC Mechatronics. ’Niet elke techneut wil of kan echter ondernemer of ondernemender worden. Wij gaan met ons businessmodel een stapje verder. Je moet iedereen zijn eigen talent maximaal laten ontwikkelen. Als iemand systeemarchitect wil worden, moet je daar de ruimte voor geven zodat hij zich volledig kan ontplooien.‘

Nobleo haalde subsidie binnen om dit concept verder uit te rollen. ’We zijn in gesprek met Universiteit Nijenrode om het coachen van talenten naar het volgende niveau te tillen‘, vertelt Dijkhoff. ’Mensen weten vaak wel redelijk waar ze goed in zijn, maar wat zijn nu echt hun talenten? Hoe krijg je dat aangeboren talent boven water? Pas dan kun je ze met een stip op hun voorhoofd indelen en pas dan kun je het talent ook echt gaan ontwikkelen.‘

Bij de borging van de kennis binnen Nobleo is een belangrijke taak weggelegd voor Sperling. Het bedrijf is bovendien bezig om een adviesraad op te zetten. TUE-hoogleraar Maarten Steinbuch is het eerste lid. Sperling: ’De raad komt een paar keer per jaar bijeen. Het is een klankbord, vakinhoudelijk en organisatorisch. Het idee is dat ze ons op de goede koers houden. Maarten Steinbuch heeft een uniek profiel, met een academische visie en aandacht voor talent. Hij is persoonsgericht, kijkt wat je kunt. Hij ziet de toegevoegde waarde van ons businessmodel en wil zich daarom verbinden aan Nobleo.‘

DNA

Sinds eind vorig jaar krijgt Nobleo steun van GGD Investments, het investeringsfonds van ex-TMC-oprichters Luuk Jeuken en Roy Roosen. ’Dat is vanwege de kennis en kunde van beide heren, maar ook omdat we met een financieringsvraagstuk zaten‘, legt Sperling uit. ’Als we bijvoorbeeld in januari een medewerker plaatsen bij een opdrachtgever, ontvangen we pas in mei de eerste betaling. Accountants van grote OEM‘s hebben blijkbaar allemaal geleerd om dat zo lang mogelijk uit te stellen. Voor ons betekent het dat we heel wat salarissen moeten voorfinancieren. Hoe groter je bedrijf wordt, hoe groter die cashbehoefte.‘

Sinds Nobleo het levenlicht zag, is het gestaag gegroeid naar de achttien medewerkers. Over een jaar of vijf wil de starter tussen de vijftig en honderd mechatronische specialisten in dienst hebben. ’Onder de vijftig is net iets te weinig omdat mechatronica toch een vrij breed vakgebied is‘, aldus Sperling. ’Het bedrijf moet ook weer niet zo groot worden dat we het niet meer kunnen managen.‘

Sperling geeft toe dat het een uitdaging is om de juiste mensen te vinden. ’We positioneren onszelf als een kennishuis van hoog niveau. Daar horen academici bij, of in ieder geval mensen die al heel wat kilometers op hun teller hebben staan. We willen het neusje van de zalm. Daar is de spoeling dun. Je moet dus wat extra werk doen. We mikken wel op een gezonde mix tussen senioren en junioren. Hebben daarom goede relaties met universiteiten zodat we talent vroeg kunnen herkennen en ontwikkelen.‘

’De arbeidsmarkt is de laatste tijd veranderd‘, constateert Sperling vervolgens. ’De flexibiliteit van werknemers in de hightech is toegenomen, zeker in de laatste tien jaar. Grote bedrijven hebben vrijwel allemaal een kern met een flexibele schil, soms zelfs een binnenste en een buitenste schil.‘

Dijkhoff vult aan: ’Iedereen is afgestapt van het model dat je dertig jaar bij dezelfde baas blijft zoals mijn vader. Dat is voorbij. We zitten nu in de fase dat het relatief lang is als je ergens vijf jaar zit. Bedrijven zitten met vraagstukken waar ze specifieke talenten voor nodig hebben. Daarom positioneren die potentiële medewerkers zich zo op de arbeidsmarkt: ’Dit is mijn talent, hiermee kan ik je helpen.‘ Omdat het talent schaars is, doen bedrijven er alles aan om de high potentials vast te houden en te blijven boeien. Daar spelen wij op in. We kijken naar de mens, naar zijn ontwikkeling en zorgen ervoor dat hij zich verder kan ontwikkelen; dat is ons DNA.‘

Horizon

Nobleo verwacht te profiteren van de trend dat OEM‘s de ontwikkeling van modules en deelsystemen steeds vaker buiten de deur leggen. ’Voorheen was het de corebusiness van OEM‘s om producten te maken. Tegenwoordig laten ze de ontwikkeling over aan hun distributieketen‘, weet Sperling. ’Steeds vaker denken die mkb‘ers niet alleen na over de verspaning maar ook over de functionaliteit. Om het onderste uit de kan te halen, moeten ze het systeem slim ontwerpen.

Misschien kan het goedkoper door er ergens een sensor bij te plaatsen. Dan moet je dus verstand hebben van fysica, software, vision, noem maar op. Je bent eigenlijk verplicht om al die vaardigheden aan boord te hebben. Niet iedere mkb‘er heeft echter de ambitie of de mogelijkheden om een eigen mechatronica-afdeling op te zetten. Ze hebben dan behoefte aan mechatronische denkers. Dan is het mooi als je een kennishuis als Nobleo in de buurt hebt. Bij ons kunnen ze de expertise in huis halen voor de tijd dat ze die nodig hebben.‘

Op dit moment richt Nobleo zich nog uitsluitend op detachering. In het klantenbestand staan de namen van onder meer ASML, CCM, Demcon, MI-Partners, Philips en TNO. Op den duur wil het ook risicodragend meedoen in projecten, ’in welke constructie dan ook‘, aldus Dijkhoff. ’Dat is onze ambitie, onze stip aan de horizon.‘