Techniekcentrum Sirris start onderzoek naar testen

9 januari 2008

Onder de vlag van Sirris start in 2008 een gemeenschappelijk onderzoeksproject met de naam ’World Class Testing‘. Volgens het collectief centrum van de Belgische technologische industrie hebben reeds tien bedrijven deelname toegezegd.

Sirris wijst op het steeds grotere belang van testen en integratie. ’Vaak neemt testen 30 tot 60 procent van de productontwikkelingscyclus in beslag. De vraag voor veel bedrijven is of testen sneller, met minder resources en met een verhoogde betrouwbaarheid uitgevoerd kunnen worden‘, stelt het in Leuven gevestigde centrum.

Bedrijven zien zich geconfronteerd met meerdere uitdagingen. Producten worden complexer, waardoor het niet haalbaar is om elke variant afzonderlijk te testen. De teststrategie hiervoor moet echter wel verantwoord zijn. Ook het inzetten van nieuwe materialen, sensoren, elektronica en andere technologieën bemoeilijkt een correcte risico-inschatting, stelt Sirris.

Aan de andere kant wijst het techniekcentrum erop dat productbetrouwbaarheid en time-to-market juist steeds belangrijker zijn in de concurrentieslag met Aziatische landen. Ook constateert Sirris dat de budgetten voor testen onder druk staan.

 advertorial 

TU/e hosts international conference on the cyber security of Internet-of-Things

While the IoT-revolution brings enormous benefits to our society and economy, our dependency on this infrastructure also creates serious security threats. To chart the challenges ahead and to explore possible solutions, on 14 and 15 October Eindhoven University of Technology (TU/e) will host #INTERSCT20, the 2020 edition of the INTERSCT. Conference on Cyber Security of Internet-of-Things.

De focus van World Class Testing komt te liggen op: informatie verzamelen en bijsturen van het ontwerp; ontwerpvalidatie (voldoet het product aan de verwachting?); de aanpak om bij de start van een ontwikkelingstraject een teststrategie op te stellen; de aanpak om interactie tussen testen in kaart te brengen voor het bepalen van testvolgordes; de definities van een goed testrapport; een feedbackloop definiëren van testresultaten naar teststrategie om onnodig testen te voorkomen; en het hergebruiken van testresultaten bij nieuwe ontwikkelingen. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen van Marc Bollen van Sirris (tel. +32 498 91 93 02).