‘Toezicht op ce-markering onder de maat’

Alexander Pil
22 augustus 2019

De overheid moet meer en beter toezicht houden op de CE-markering. Dat vindt branchevereniging FME. Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende Europese regels voor veiligheid, gezondheid en milieu. FME constateert dat er steeds meer producten van buiten Europa ons land binnen komen die onterecht zijn voorzien van een ce-markering. Dat is niet alleen een economisch delict, maar tast ook de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven aan.

Bedrijven bepalen zelf of ze voldoen aan de regels en brengen zelf de markering op hun product aan. Met producten van buiten Europa gaat dat vaak mis. ‘De markering is nep en van conformiteit is geen sprake’, stelt FME-topvrouw Ineke Dezentjé-Hamming. ‘Er is vrijwel geen controle op dergelijke producten. Markttoezicht ontbreekt door een capaciteitsprobleem bij de marktautoriteiten. De producten vinden daardoor hun vrije weg naar de eindgebruiker en consument.’

Een onjuiste ce-markering heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van bedrijven die producten ontwikkelen die wél voldoen aan Europese productrichtlijnen. Zo worden via Chinese online platforms inferieure elektrotechnische producten zoals bekabeling en verlichting aangeboden. Deze zogenaamd ce-conforme producten zijn relatief goedkoop, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Bovendien veroorzaken ze zeer onveilige situaties voor de maatschappij.

FME wil dat er meer capaciteit bij toezichthouders komt, zodat er vaker en sneller kan worden gehandhaafd. Daarnaast wil FME dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven organiseert. Dezentjé: ‘De overheid heeft het bedrijfsleven nodig om adequaat toezicht op nep ce-markeringen te kunnen houden. Bedrijven zitten dichter op de markt en de overheid kampt met capaciteitsproblemen.’ FME is bezig met het opstellen van een dergelijk voorstel tot samenwerking.