Triumviraat robotica

5 juli 2017 

Met de oprichting van Holland Robotics heeft de Nederlandse roboticaontwikkeling weer richting gekregen, nadat voorganger Roboned ter ziele was gegaan aan kift tussen de technische universiteiten. Vanwege het belang van de robotica voor de economische slagkracht van Nederland hebben een aantal ondernemers en RVO ingegrepen en aangedrongen op een herstart onder leiding van High Tech NL.

Het verfrissende van de reset was dat zelfs het persbericht geen misverstand liet bestaan over het gedoe. Dan moet het wel heel erg zijn geweest. In heldere bewoordingen viel te lezen dat Roboned vooral een academisch feestje was, met roboticahoogleraren die vooral hun eigen roadmap volgden. Aan de ene kant kun je dat deze ego’s - mijn woorden - niet kwalijk nemen. De universitaire cultuur is nu eenmaal gebouwd op ellebogenwerk en minder op samenwerking en krachtenbundeling.

Wat dat betreft, lijkt de academische wereld erg op de Romeinse republiek, waar 2100 jaar geleden ieder op persoonlijke titel de apenrots beklom om uiteindelijk het ultieme ambt van consul te kunnen bekleden. Alles stond in het teken van bestendiging van de eer en familiereputatie of de verdere verhoging daarvan. Zo werkt het ook in de academia. De reputatie van vakgroep, faculteit en alma mater staat voorop. Concurreren zit gewoon in het dna van ambitieuze onderzoekers.

In het begin van de eerste eeuw voor Christus kwam de Romeinse republiek door de competitiedrang geen steek vooruit. Senatoren gunden elkaar het licht in de ogen niet. In de tempels, gerechtshoven en de wetgevende senaat was iedereen vooral voor zichzelf bezig. Goede voorstellen werden standaard getorpedeerd. Niet omdat ze slecht waren, maar omdat ze elkaar de eer van geslaagde wetgeving en de bijbehorende roem en het gejuich van het volk niet gunden. Zelfs eenvoudige staatkundige ingrepen waar iedereen het belang van inzag, zoals de toebedeling van land aan de armsten of aan van het slagveld teruggekeerde soldaten, kwamen niet van de grond.

Je raadt het al: wat betreft de Nederlandse roboticahoogleraren hangen er nog donkere wolken in de lucht. Holland Robotics belooft dat er weer vaart komt in de Nederlandse robotagenda, maar voor de academia ligt er nog een discussiepuntje - terwijl iedereen graag wil dat de wetenschappelijke wereld op één lijn komt. Wie neemt er bijvoorbeeld een voortrekkersrol in de kennistransfer van universiteiten naar ondernemend Nederland en wie vormt het boegbeeld naar de rest van de wereld? Niet makkelijk, want zowel - even alfabetisch - Maarten Steinbuch (TUE), Stefano Stramigioli (UT) als Marijn Wisse (Delft) genieten inmiddels een grote reputatie.

In 2015 heeft de TU Delft samen met het Delftse robotica-instituut Robovalley opgericht. Dit initiatief moet een brug slaan tussen de wetenschappelijke wereld en het bedrijfsleven. Niet verwonderlijk gaan de gesprekken er momenteel vooral over om Robovalley de lead te geven, maar dit is dus nog niet geregeld.

Nu is het speelterrein van de robotica veel groter dan ons piepkleine landje. Als je de initiatieven in Duitsland, Japan en de VS beziet, dan vraag je je soms af hoe we überhaupt nog een vuist kunnen maken. Daarom zou ik een oproep willen doen aan alle robothooggeleerden in Nederland: sla als de donder de handen ineen en kijk iets verder dan Eindhoven, Delft of Twente.

In de partijloze slangenkuil Rome waren het in 59 voor Christus de senatoren Caesar, Crassus en Pompeius die een bondgenootschap vormden. Ze zetten hun onderlinge wantrouwen opzij en vormden het eerste triumviraat in de Romeinse geschiedenis. Zo legden ze de invloed van de verpolitiekte senaat aan banden.

Met een robottriumviraat kunnen we Nederland op de kaart zetten, iets dat we onszelf, maar ook de ambitieuze robotonderzoekers in ons lang graag gunnen. Laat dat maar meteen de opmaat zijn voor het snel samenvoegen van de drie tu’s tot een technische superuniversiteit, zodat we eindelijk echte zichtbaarheid krijgen in de wereld.

AGENDA

Events

World of Technology and Science

2 oktober - 5 oktober

Utrecht

Trainingen

Topbanen
Murrelektronik BV

Accountmanager (M/V)

Murrelektronik BV

Zuid-Oost Nederland

Huisman (China) CO., LTD.

Local Discipline Manager Mechanical (China)

Huisman (China) CO., LTD.

Zhangzhou City

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2018 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×