VDL tevreden over 2018, Nedcar drukt resultaat 2019

Alexander Pil
25 februari 2019

De gecombineerde omzet van VDL is opgelopen van 5,049 miljard euro in 2017 naar 5,973 miljard euro in 2018, een stijging van 18 procent. Het nettoresultaat nam met 16 procent toe van 153 miljoen naar 178 miljoen euro in 2018. De orderportefeuille (exclusief VDL Nedcar) is gedurende het afgelopen jaar met 62 procent gestegen van 768 miljoen naar 1,244 miljard euro. En het aantal medewerkers is met 771 gegroeid naar 16.854 medewerkers eind 2018.

Een van de hoogtepunt voor VDL in 2018 was de overname van Siemens Hengelo.

De omzet van de divisie Toeleveringen steeg met 16 procent naar 1,335 miljard euro. Die groei is vooral gestuwd door bedrijven actief in de hightech- en automotivesegmenten. Het resultaat van de divisie Toeleveringen is positief. De orderportefeuille is in twaalf maanden opgelopen van 418 miljoen naar 442 miljoen euro in week 7 van 2019.

Voor VDL Nedcar was 2018 een rumoerig jaar. De omzet van de divisie groeide uiteindelijk met 28 procent naar 3,653 miljard euro. Aan het einde van het jaar waren alle gestelde doelen behaald. Het aantal te bouwen Mini’s en de BMW X1’s is substantieel gegroeid: van 168.969 in 2017 naar ruim 200.000 auto’s in 2018. Als gevolg van ontwikkelingen op de mondiale automarkt zullen naar verwachting in 2019 minder auto’s worden gebouwd. VDL heeft de flexibele arbeidsschil bij Nedcar met ruim duizend medewerkers teruggebracht. In totaal werken nu ongeveer zesduizend medewerkers bij de divisie in Born.

De omzet van de bussenafdeling daalde met 7 procent, van 477 miljoen naar 445 miljoen euro. Het totaal aantal geleverde grote bussen in 2018 is constant gebleven ten opzichte van 2017. De divisie investeert in de uitbreiding van het verkoopnetwerk, bijvoorbeeld in Scandinavië, Spanje en België. Om klanten in zijn kernmarkten lokaal te faciliteren, wil VDL aanwezig zijn in hun directe omgeving. Door ook omvangrijke investeringen in onder meer de ontwikkeling van milieuvriendelijke, elektrische aandrijftechnieken voor zogeheten heavy-duty mobiliteit, zowel op batterij als op waterstof, heeft VDL Bus & Coach conform verwachting 2018 verlieslatend afgesloten. De stappen die het zet, maken onderdeel uit van een breder programma om Bussen structureel financieel gezond te maken. De forse verhoging van de orderportefeuille van Bussen, die is opgelopen van 237 miljoen euro in week 7 van 2018 naar 530 miljoen euro een jaar later, biedt veel vertrouwen om hierin te slagen.

 advertorial 

System architects’ challenges

At the System Architecting Conference (Eindhoven, 24 September), Kees Verbaan from NTS will tell about system architects’ challenges for state-of-the-art qualification tools in a customer-supplier co-development setting. Read more info about his session here. Make sure you register in time for this (corona-proof) event, as seating capacity is limited.

Bij de divisie Eindproducten daalde de omzet in 2018 met 4 procent naar 541 miljoen euro. De orderportefeuille is in de afgelopen twaalf maanden opgelopen van 161 miljoen naar 345 miljoen euro in week 7 van 2019. Met de ontwikkeling van producten en processen, evenals de optimalisatie daarvan, streven de VDL-bedrijven in deze divisie ernaar om ieder in hun eigen markt een unieke positie te bemachtigen.

Bij VDL laat 2019 vooralsnog twee gezichten zien. De orderportefeuille (exclusief VDL Nedcar) is van 1,244 miljard euro eind 2018 verder opgelopen tot 1,317 miljard euro in week 7 in 2019. Dat gegeven biedt vertrouwen. Er zijn daarnaast echter ook ontwikkelingen die het concern voorzichtiger maken. VDL noemt de Brexit, importheffingen als gevolg van handelsconflicten en de reeds genoemde ontwikkelingen op de mondiale automarkt. Ook het cao-akkoord in de metalektro heeft twee kanten. Enerzijds is VDL blij dat er eindelijk een principeakkoord is bereikt. Daardoor kan de rust tussen medewerkers en werkgevers terugkeren. Tegelijkertijd maakt het bedrijf zich door de grote stijging van de loonkosten zorgen over de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse maakindustrie. ‘Niet uit te sluiten valt dat deze substantiële stijging van de kosten voor werkgevers op de middellange termijn effect kan hebben op de werkgelegenheid in Nederland’, schrijft het in een perscommuniqué.

De beoogde jaaromzet van VDL zal dit jaar ongeveer 5,7 miljard euro bedragen. Die afname ten opzichte van 2018 is te verklaren doordat VDL Nedcar minder auto’s zal bouwen. Topman Willem van der Leegte: ‘We zijn bezig om de toekomst van VDL Nedcar veilig te stellen. Verder willen we de innovaties bij onze bedrijven blijven versnellen en stappen zetten met verdere digitalisering van onze fabrieken. Onze verlieslatende bedrijven willen we structureel winstgevend krijgen en overgenomen bedrijven willen we goed integreren.’ VDL verwacht in 2019 ongeveer 165 miljoen euro te gaan investeren in machines, processen, panden en digitalisering.