• Home
  • Microsites
  • Pilz
  • / article
  • 122
  • Offline simuleren met Pozmulti Configurator versie 10.9  

Offline simuleren met Pozmulti Configurator versie 10.9

29.11.2018 -

De Pnozmulti Configurator van Pilz is bedoeld om productieprocessen te ontwerpen, te configureren, te documenteren en in bedrijf te stellen. Versie 10.9 bevat de functie Simulatie in het geconfigureerde gebruikersprogramma, zodat een ontwerp al voor de inbedrijfstelling kan worden testen. De eerste stap bestaat uit een berekening van de logica-elementen. De volgende stappen worden alle elementen berekend met de simulatie. Elementen die niet worden gesimuleerd, kunnen door het forcen van de uitgangen in de gewenste toestand worden gebracht. Op deze manier kan een simulatie van de complete toepassing worden gerealiseerd. Door het gericht forcen van verbindingselementen is het ook mogelijk om een toepassing slechts in delen te simuleren. Hierdoor hoeven niet alle ingangen te worden gedefinieerd. 

De toestanden van de in- en uitgangen van de geconfigureerde elementen worden weergegeven, net zoals van de verbindingen tussen de elementen. Actieve ingangen, uitgangen en verbindingen zijn met een kleur gemarkeerd. Niet-gesimuleerde elementen zijn in de tool als zodanig gemarkeerd.

Kenmerken:

  • Weergave van in- en uitgangen in variabelenlijst: de gesimuleerde in- en uitgangssignalen van de elementen kunnen in de variabelenlijst worden weergegeven.
  • In- en uitgangen forcen: de toestand van een signaal kan – onafhankelijk van het gebruikersprogramma – vast worden ingesteld (permanent 1-signaal of permanent 0-signaal). Dit zogenaamde forcen kan voor alle uitgangen worden geactiveerd of gedeactiveerd.
  • Simulatie beschikbaar voor logica-elementen en twee bedrijfsmodi: tippen en continue cyclus.

 

 

Contact

Pilz Nederland

Havenweg 22
4131 NM Vianen
E: info@pilz.nl 
T: +31 347 320477          

www.pilz.nl
www.opleidingen.pilz.nl
services.pilz.nl
bestellen.pilz.nl
brochures.pilz.nl
vr.pilz.nl

Trainingsaanbod Pilz Academy juli t/m december 2017

CE-Markering, de basis
1 dag of 2 avonden
09.00 - 16.00 uur incl. lunch
of
17.00 - 21.30 uur incl diner
26 juli 2017
23 augustus 2017
24 oktober 2017
2 avonden; 7&14 november 2017

Masterclass Machineveiligheid
4 dagen
18 t/m 21 juli 2017
15 t/m 18 augustus 2017
5 t/m 8 september 2017
26,27 sep & 3,4 okt 2017
31 okt &1,2,3 nov 2017

Certified Machinery Safety Expert (CMSE)
4 dagen
15,16,20 & 21 juni 2017 (Engelstalig)
10, 11, 17 & 18 oktober 2017
5, 6, 7 & 8 dec 2017

Techwatch

Techwatch | bv | Novio Tech Campus | Transistorweg 7-H | 6534 AT Nijmegen
T. +31 (0)24 - 350 3532 | info@techwatch.nl

Copyright ©  2018 Mechatronica&Machinebouw - All Rights Reserved

×