Specificaties print Mechatronica&Machinebouw

De standaardtarieven van een advertentie zijn gebaseerd op plaatsing op de linkerpagina met rechts redactionele tekst. Advertenties van een halve pagina en kleiner kunnen worden gecombineerd met andere advertenties op de pagina.

Toeslagen vaste positie en rechterpagina: 15%.
Vormgeving en schrijfservice in overleg.

Wat is het verschil tussen een advertentie, advertorial en artikel?

Advertentie  – Bij een advertentie gaat het vaak om beeld met een korte promotionele tekst of quote. Het bevat bijvoorbeeld informatie over een event, training, vacature, product of organisatie.

Advertorial – Een advertorial is een betaald artikel opgemaakt als redactioneel artikel, maar mag commerciële inhoud bevatten. Dit in tegenstelling tot een redactioneel artikel welke dient te voldoen aan de redactionele richtlijnen van Mechatronica&Machinebouw. Een advertorial is voorzien van het kenmerk Advertorial, om zo het onderscheid tussen een advertorial en een redactionele tekst duidelijk te maken.

Artikel – Een redactioneel artikel bij Mechatronica&Machinebouw voldoet aan de redactionele richtlijnen. Hierbij kan er gekozen worden voor het laten schrijven van een artikel door een van onze redacteuren of zelf een artikel, binnen deze richtlijnen, aan te leveren, in afstemming met een van onze redacteuren. Voor het plaatsen van een artikel vragen wij een publicatie fee. Ook kan er gebruik worden gemaakt van content service, waarbij onze redacteuren, voor langere termijn, ingehuurd kunnen worden voor het schrijven van artikelen. Bekijk hiervoor de tarieven in de mediakit.

Aanleveren materiaal

Aanleveren advertentie of advertorial
Materiaal voor een advertentie of advertorial dient uiterlijk twee weken voor verschijning aangeleverd te zijn op sales@techwatch.nl. Zie de verschijningstabel voor de exacte data.

Bestandstype
Advertentie en advertorial documenten drukklaar en geflycheckt aanleveren als Certified PDF (WebCmykHiRes1v4-profiel), EPS of Tiff (zonder aflooptekensen kleurenbalken). Uitsluitend kleurprofiel cmyk.

Advertorial
Vermeld bovenaan de pagina ‘Advertorial’ in minimaal corps 8

Aanleveren artikel
Een artikel wordt afgestemd met de redactie en dient uiterlijk drie weken voor verschijning aangeleverd te zijn op redactie@techwatch.nl. Zie de verschijningstabel voor de exacte data. De redactionele richtlijnen kunt u opvragen bij redactie@techwatch.nl of sales@techwatch.nl.

Redactionele richtlijnen

Een artikel in Mechatronica&Machinebouw dient te voldoen aan de redactionele richtlijnen. Deze kunt u opvragen via sales@techwatch.nl.

Bijsluiter

Bijsluiters worden anderhalve week voor verschijningsdatum aangeleverd bij drukkerij Van Elst. De dozen met bijsluiters dienen duidelijk te worden gemerkt met ‘bijsluiter Mechatronica&Machinebouw’ en het nummer van de uitgave.

Van Elst Grafische Afwerking    
o.v.v. bijlage t.b.v. Mechatronica&Machinebouw uitgave nr. XX
Schumanpark 75
7336 AS APELDOORN

Bekijk hier aanleverspecificaties online (artikel of advertentie).

Terug naar mediakit