Marc Hamilton Digital engineering

08/07/2020

Zonder digital engineering stokt voortgang systeemengineering

Digitalisering maakt het mogelijk om engineeringprocessen verregaand te automatiseren. De uitvoering is echter zo veelomvattend dat samenwerking tussen wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven de enig logische stap is. Het High Tech Systems Center bouwt aan een consortium om gezamenlijk te werken aan continue verbetering van het ontwikkelproces zonder de bedrijfseconomische aspecten uit het oog te verliezen.