Machine Learning Conference
Marc Hamilton HTSC digital engineering
Achtergrond
3 juli

Zonder digital engineering stokt voortgang systeemengineering

Digitalisering maakt het mogelijk om engineeringprocessen verregaand te automatiseren. Door het beter afstemmen van informatie uit verschillende disciplines, het stimuleren van hergebruik, formalisatie en simulatie, digital twinning, en slimme feedback uit productie en van operationele systemen, en de toepassing van artificial intelligence valt er veel te optimaliseren. De uitvoering is echter zo veelomvattend dat samenwerking tussen wetenschappers, kennisinstellingen en bedrijven de enige, logische stap is. Het High Tech Systems Center bouwt aan een consortium rond digital engineering om gezamenlijk te werken aan continue verbetering van het ontwikkelproces zonder de bedrijfseconomische aspecten uit het oog te verliezen.

Interview
3 juli

Diepgaande opticatraining houdt cursisten én docent scherp

Stefan Bäumer is een opticus in hart en nieren die ook graag lesgeeft omdat hij het leuk vindt kennis verder te verspreiden en omdat het hem naar eigen zeggen scherp houdt. Met onverminderd enthousiasme verzorgt hij al jaren de training ‘Modern optics for optical designers’ bij High Tech Institute. De training is pittig – alle aspecten van de optica passeren de revue – maar ook heel waardevol, vertellen deelnemers hem na afloop.

Product
11 juli

‘Onderhoud beperken en levensduur verlengen’

In twee geavanceerde fabrieken produceert Apex Dynamics zowel tandwielkasten als tandheugels en rondsels. Daarbij hanteert het bedrijf uit Taiwan strakke uitgangspunten die samenhangen met grote aantallen, hoge kwaliteit en lange levensduur. Hierdoor draaien ze, ook in slechte tijden – zoals nu met de coronacrisis – goed. Aandrijftechniek ging in gesprek met Thom van Oss over hightech productie, levensduurverlenging van tandwielen, het verlagen van de onderhoudsbehoefte en de inzet van speciale software.

Achtergrond
3 juli

Braziliaans mechatronicaontwerp krijgt Nederlands tintje

Nederland heeft lang en hard gewerkt om zijn stempel te drukken op het ontwerp en de ontwikkeling van mechatronica. Een manier om de kennis van ‘onze aanpak’ over te dragen, is door middel van trainingen. Maar hoe verschilt dat van andere regio’s in de wereld? Vinicius Licks, hoogleraar mechatronica aan het Insper College in Brazilië, deelt zijn ervaringen na het volgen van enkele Nederlandse mechatronicacursussen.

 advertorial 

System Architecting Conference: keynote by Ben Pronk

After the summer break, on 24 September, we’re happy to organize the System Architecting Conference again with a corona-proof event concept. The conference will take place at Igluu, Eindhoven. The keynote speech will be delivered by Ben Pronk (Eindhoven Medical Robotics). Check out the full conference program here and mark your calendar.

Softwaredesign low coding
Achtergrond
30 juni

Continue optimalisatie begint bij low code

Software-updates zijn de normaalste zaak van de wereld. Tenminste, op pc’s en smartphones. Voor machines ligt dat radicaal anders. Als die eenmaal zijn afgeleverd, is het nu nog zo ingewikkeld en tijdrovend om de programmatuur bij te werken dat klanten er liever helemaal van afzien. Pas als het oude systeem echt achterhaald is, kiezen ze noodgedwongen voor een geheel nieuwe machine. Met low-code softwaredesign als middelpunt loopt er sinds vorig jaar een Europees gesubsidieerd onderzoeksproject dat dit probleem te lijf gaat.

Achtergrond
30 juni

‘Materiaalkennis noodzaak voor ontwerpers’

Invar en Duplex waren dit jaar onderwerp van het halfjaarlijkse colloquium over materialen van Hittech University. Cor Heijwegen vertelt over het belang van materialen voor hightech Nederland.

ASML augmented reality
Nieuws
23 juni

Pandemie katalysator voor augmented reality bij ASML

Reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie openden een deur voor ASML die voorheen stevig gesloten was: het gebruik van augmented reality om op afstand complexe problemen bij de fabrieken van klanten op te lossen. Nu ziet het bedrijf nog veel meer mogelijkheden om te profiteren van de opkomende technologie in de hele organisatie.

Rob Howe
Column
22 juni

Industrie 4.0 is sleutel tot overleven coronacrisis

Hoewel ‘moge je in interessante tijden leven’ een vloek van onduidelijke Chinese afkomst is, is de Covid-19-pandemie dat zeker niet. De volledige economische gevolgen zijn weliswaar verre van duidelijk, maar we kunnen er zeker van zijn dat er blijvende, zo niet permanente veranderingen in de wereldhandel zullen plaatsvinden. Nu we langzaam naar herstel schuiven, kunnen we enorme verschuivingen in de markt verwachten, die de crash van 2008 zullen overschaduwen. Gevoed door opgepompte private equity-fondsen, zal de resulterende golf van fusies en overnames snel de zwakke bedrijven onderscheiden van de sterke, en de trage van de slimme. In deze extreme businessomstandigheden gaat leiderschap over aanpassingsvermogen, wendbaarheid en de juiste keuzes maken op basis van ervaring en overtuiging.

Achtergrond
10 juni

Amsterdamse verfverwijderrobot eindelijk klaar voor take-off

Tweeënhalf jaar geleden had Xyrec zijn oplossing al klaar willen hebben. De robot voor het verwijderen van de verflaag op vliegtuigen bleek dusdanig complex dat engineers er meer tijd voor nodig handen. Inmiddels zijn alle technische uitdagingen opgelost en staan de klanten in rij, aldus ceo en cto Peter Boeijink.

Product
9 juli

Rondsel op steekas voor montage aan holle-as tandwielkast

Welke 8 mogelijkheden zijn er om een rondsel aan te bouwen? Apex Dynamics breidt haar zeer uitgebreide serie rondsels uit met rondsels op een vaste steek-as. Elk van de aanbouwmogelijkheden dient een of meerdere specifieke doeleinden, zo ook deze. In dit artikel bespreken we het vaste steek-as rondsel en de belangrijkste toepassing daarvan: de realisatie van een compacte, haakse aandrijving in combinatie met bijvoorbeeld een holle-as tandwielkast.

Product
6 juli

Nu nieuw: uitgebreid toepassingsgebied voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2!

Voor het remote I/O-systeem PSSuniversal 2 is een scala van I/O-modulen voor veilige, niet-veilige, digitale signaalverwerking beschikbaar. U kunt het systeem volgens uw wensen configureren en daarbij veiligheids- en standaardfuncties flexibel combineren. Systeemaanpassingen achteraf zijn bij PSSuniversal 2 zeer eenvoudig te realiseren. De configuratie vindt plaats in onze softwaretool PASconfig.